603943458 & 605859781 & 605546362 info@autoskolahlousek.cz

Profesní školení řidičů

Provádíme „Zdokonalování odborné způsobilosti řidičů“ pro účely profesní způsobilosti řidičů, t.j. školení řidičů vyjmenovaných v zákoně 247/2000 Sb., zdokonalování odborné způsobilosti ve znění p.p. a školení tzv. referentů podle zákoníku práce.

Školení probíhá v moderních učebnách ve čtyřech lokalitách – Kopidlno, Libáň, Rožďalovice a Mladá Boleslav

Zdokonalování odborné způsobilosti řidičů je povinen se účastnit řidič, který je občanem členského státu Evropské unie a má na území České republiky trvalý pobyt nebo je občanem členského státu Evropské unie a má na území České republiky přechodný pobyt, který trvá alespoň 185 dnů v kalendářním roce anebo je občanem jiného než členského státu Evropské unie a vykonává závislou práci pro zaměstnavatele usazeného na území České republiky nebo podniká na území České republiky, pokud řídí motorové vozidlo, k jehož řízení opravňuje řidičské oprávnění skupiny C, C+E, D a D+E nebo podskupiny C1, C1+E, D1 a D1+E nebo řidičské oprávnění uznávané jako rovnocenné.

i

Školení vstupní

A/ vstupní školení v základním rozsahu 140 hodin

  1. držitel sk. ŘO C1, C1+E, C, C+E je starší 21-let
  2. držitel sk. D1, D1+E, D, D+E je starší 23-let

B/ vstupní školení v rozšířeném rozsahu 280 hodin

– pro držitele sk. ŘO uvedených v bodu 1. za předpokladu, že nesplňují stanovenou věkovou hranici.

h

Školení periodické

  1. v rozsahu 7 hodin
  2. v rozsahu 35 hodin