603943458 & 605859781 & 605546362 info@autoskolahlousek.cz

skupina C1, C, C+E,

Jsme akreditovaným školícím střediskem pro vstupní a periodické školení řidičů nákladních automobilů a autobusů.

Skupina "C+E"

Řidičské oprávnění pro řízení motorových vozidel s max. přípustnou hmotností nad 3 500 kg, pokud nejsou určena k přepravě osob a přípojného vozidla, jehož maximální přípustná hmotnost převyšuje 750 kg.

Podmínky pro udělení oprávnění:

– věk 21 let

– zdravotní způsobilost

– odborná způsobilost

– žadatel je držitelem skupiny C

Rozsah výcviku:

Teorie:

– 3 hodiny: výuka předpisů o provozu vozidel

– 3 hodiny: výuka o ovládání a údržbě vozidla

– 3 hodiny: výuku teorie řízení a zásad bezpečné jízdy

– 1 hodina: výuku zdravotnické přípravy

– 1 hodina: opakování a přezkoušení

Praxe:

– 8 hodin: výcvik v řízení vozidla

– 4 hodiny: výcvik praktické údržby

– 4 hodiny: praktický výcvik zdravotnické přípravy

Skupina "C", "C1"

Řidičské oprávnění pro řízení motorových vozidel s max. přípustnou hmotností nad 3 500 kg, pokud nejsou určena k přepravě osob. Smí být připojeno přípojné vozidlo s max. přípustnou hmotností do 750 kg.

  Podmínky pro udělení oprávnění:

– věk 21 let

– zdravotní způsobilost

– odborná způsobilost

– žadatel je držitelem skupiny B

 Rozsah výcviku:

Teorie: 

– 3 hodiny: výuka předpisů o provozu vozidel

– 3 hodiny: výuka o ovládání a údržbě vozidla

– 3 hodiny: výuku teorie řízení a zásad bezpečné jízdy

– 1 hodina: výuku zdravotnické přípravy

– 1 hodina: opakování a přezkoušení

Praxe:

– 18 hodin: výcvik v řízení vozidla

– 4 hodiny: výcvik praktické údržby

– 4 hodiny: praktický výcvik zdravotnické přípravy

Galerie našich vozidel …