603943458 & 605859781 & 605546362 info@autoskolahlousek.cz

Dokumenty ke stažení

Žádost o přijetí k výuce a výcviku

 • interaktivní formulář můžete vyplnit na PC nebo vytisknout a vyplnit tiskacím písmem
 • formulář tiskněte oboustranně, je součástí závěrečné zkoušky

Podmínky přijetí
(jsou stanoveny zákonem č.247/2000 Sb. v §13 odst.1.)

 • podat písemnou žádost
 • splnit podmínku věku pro příslušnou skupinu oprávnění (výuku a výcvik lze zahájit 18 měsíců před dovršením požadovaného věku)
 • doložit zdravotní způsobilost
 • mít na území ČR trvalý nebo přechodný pobyt
 • nebýt ve výkonu sankce nebo trestu zákazu řízení

 

Zdravotní způsobilost

 • podle zákona č. 361/2000 Sb. Vaši žádost potvrzuje registrující praktický lékař, lékař zařízení závodní preventivní péče nebo kterýkoli praktický lékař.
 • Na razítku lékaře musí být čitelné jméno lékaře a být uveden text „praktický lékař“.

 

GDPR

(General Data Protection Regulation)
 • odesláním žádosti o přijetí k výuce a výcviku souhlasíte se zpracování osobních údajů pro účely výuky a výcviku dle Nařízení (EU) 2016/679 GDPR. Informaci ke způsobu a rozsahu zpracování najdete ZDE.
 • přiložený formulář prosím vyplňte a předejte autoškole současně s žádostí.

Konstrukce

Užitečná příručka Zkouškové otázky a odpovědi z ovládání a údržby vozidla C1, C, D1, D a jejich přívěsných vozidel.