+420 603943458 info@autoskolahlousek.cz

skupina B, B96, B+E

Počet automobilů

 

Moderní automobily s ručním i automatickým řazením pro váš výcvik.

 

Prohlédněte si galerii.

Skupina "B"

Řidičské oprávnění skupiny B opravňuje k řízení motorových vozidel s max. přípustnou hmotností do 3 500 kg a max. 8 místy k sezení kromě místa řidiče. Smí být připojeno přípojné vozidlo o max. přípustné hmotnosti do 750 kg. Jízdní souprava s max. přípustnou hmotností soupravy do 3 500 kg a maximální přípustná hmotnost přípojného vozidla nepřevyšuje pohotovostní hmotnost motorového vozidla.

Podmínky pro udělení oprávnění:

– zdravotní způsobilost

– odborná způsobilost

* při věku do 18 let písemný souhlas zákonného zástupce

Rozsah výcviku:

Teorie: 

– 5 hodin: výuka předpisů o provozu vozidel

– 1 hodina: výuka o ovládání a údržbě vozidla

– 3 hodiny: výuku teorie řízení a zásad bezpečné jízdy

– 1 hodina: výuku zdravotnické přípravy

– 1 hodina: opakování a přezkoušení

Praxe:

– 28 hodin: výcvik v řízení vozidla

– 2 hodiny: výcvik praktické údržby

– 4 hodiny: praktický výcvik zdravotnické přípravy

 

Skupina "B96"

Jízdní soupravy složené z motorového vozidla sk. B a přípojného vozidla jehož maximální přípustná hmotnost převyšuje 750 kg. Celková hmotnost jízdní soupravy nesmí přesáhnout 4250 kg.

Podmínky pro udělení oprávnění:

– věk 18 let

– zdravotní způsobilost

– odborná způsobilost

– žadatel je držitelem skupiny B

Skupina "B+E"

Jízdní soupravy složené z motorového vozidla sk. B a přípojného vozidla jehož maximální přípustná hmotnost převyšuje 750 kg. Celková hmotnost jízdní soupravy může přesáhnout 4250 kg.

Podmínky pro udělení oprávnění:

– věk 18 let

– zdravotní způsobilost

– odborná způsobilost

– žadatel je držitelem skupiny B

Galerie našich osobních vozidel …