ŠKOLÍCÍ STŘEDISKO
Kopidlno - Libáň - Rožďalovice
Mezinárodní a vnitrostátní autobusová doprava
Navigace: Úvod - Školení řidičů
Školení řidičů

Provádíme Zdokonalování odborné způsobilosti řidičů pro účely profesní způsobilosti řidičů, t.j. školení řidičů vyjmenovaných v zákoně 247/2000 Sb, zdokonalování odborné způsobilosti ve znění p.p. a školení tzv. referentů podle zákoníku práce.

Zdokonalování odborné způsobilosti řidičů je povinen se účastnit řidič, který je občanem členského státu Evropské unie a má na území České republiky trvalý pobyt nebo je občanem členského státu Evropské unie a má na území České republiky přechodný pobyt, který trvá alespoň 185 dnů v kalendářním roce anebo je občanem jiného než členského státu Evropské unie a vykonává závislou práci pro zaměstnavatele usazeného na území České republiky nebo podniká na území České republiky, pokud řídí motorové vozidlo, k jehož řízení opravňuje řidičské oprávnění skupiny C, C+E, D a D+E nebo podskupiny C1, C1+E, D1 a D1+E nebo řidičské oprávnění uznávané jako rovnocenné.

Rozlišujeme:

 
vstupní školení v základním rozsahu 140 hodin

- držitel sk. ŘO C1, C1+E, C,C+E je starší 21-let

- držitel sk. D1, D1+E, D, D+E je starší 23-let

vstupní školení v rozšířeném rozsahu 280 hodin pro držitele sk. ŘO uvedených v bodu 1. za předpokladu, že nesplňují stanovenou věkovou hranici. Řidič který nesplňuje věkovou hranici se smí zúčastnit školení podle bodu 1., ale řídit vozidlo smí až po dosažení věkové hranice.

 

KONTAKT

Autoškola

Mojmír Hloušek

gsm: +420 603 943 458

tel: +420 493 552 264

mail: info@autoskolahlousek.cz

ičo: 474 78 209

HLEDEJ

REKLAMA

Banner

SPONZORUJEME

Banner
Banner
Banner